Deze website is nog in opbouw; onderstaande gegevens dienen echter alleen als een eerste informatie.

 

PRAKTIJK voor ANTROPOSOFISCHE GENEESKUNDE

Dr. med. Annemarie Balliël, arts

lid NVAA en DGAÄ

 

Wat betekent

ANTROPOSOFISCHE GENEESKUNDE ?

De antroposofische geneeskunde werkt diagnostisch en therapeutisch aanvullend op de gangbare natuurwetenschappelijke geneeskunde. Vanuit geesteswetenschappelijke aspecten verruimt de antroposofische geneeskunde de blik van de arts op een ziektebeeld of een klachtenbeeld van een mens.

Een ziekteverschijnsel of symptoom worden niet beschouwd als het te bestrijden onderwerp maar als signaal van een onjuiste verhouding van zielenkrachten en lichamelijke krachten.

Een symptoom wordt zo een vraag in de persoonlijke ontwikkelingsweg van een mens. Zo is b.v. een botfractuur in eerster instantie een fysiek symptoom dat goed heelkundig behandelt dient te worden om de mens op deze plek weer heel te laten worden. Een allergie b.v. wijst niet alleen op een fysieke onverdraagzaamheid van lichaamsvreemde stoffen.Allergie wijst erop dat een mens op fysiek en ook op zielengebied zijn begrenzing niet voldoende kan waarborgen; dwz de behandeling moet met meer dan de fysieke klachten rekening houden.

Deze werkwijze vereist dat een antroposofisch arts zowel natuurwetenschappelijk
als ook geesteswetenschappelijk is opgeleid.

 

Hoe werkt een antroposofisch arts?

De basisdiagnostiek bestaat uit een anamnesegesprek m.b.t. de klachten, het constitutionele beeld en de biografische weg onder medisch oogpunt.Verder vindt er een lichamelijk onderzoek plaats.

Deze basisdiagnostiek duurt ca. 1 h.

De therapie omvat o.m. het voorschrijven van antroposofische medicijnen. Deze middelen zijn afkomstig uit het plantenrijk, het dierenrijk en de mineralenwereld en zijn gehomeopatiseerd. Dit betekent dat de substanties zo bereid zijn dat zij het lichaam ondersteunen in de zelfregulatie van een uit de hand gelopen proces, de ziekte. Verder kan een antroposofisch arts andere therapievormen erbij betrekken, d.m.v. verwijzing naar speciefiek opgeleide therapeuten, zoals

 * ritmische massage of antroposofische fysiotherapie

* euritmietherapie of bewegingstherapie op antroposofische basis

* kunstzinnige therapie

* psychotherapie

Welke therapie de arts aan iemand voorstelt, is afhankelijk van de vraag die deze mens d.m.v. zijn ziekteproces stelt.

 

Wat is mijn geneeskundig achtergrond?
Mijn studie geneeskunde en de promotie heb ik in Aken, Duitsland gedaan en in 1982 afgesloten. Aansluitend heb ik het vakspecialisme anesthesie / intensief care / SEH afgerond. In 1990 ben ik met dit werk gestopt. Ik startte met de opleidingen in homeo-pathische geneeskunde, antroposofische pedagogiek en antroposofische geneeskunde. Hiervoor heb ik o.a. een studie afgerond aan het "Anthroposophische Ärzteseminar" aan de Filderklinik te Stuttgart-Filderstadt in Duitsland.

Sinds 1997 ben ik werkzaam in eigen praktijk.

 

Wat is een consultatief werkend arts ? .............. Aan welke patiênten kan ik zorg bieden ?

Als consultatief arts werk ik aanvullend op de reguliere zorg die door de huisarts word geleverd. Met toestemming van de patiënt verstrek ik informatie aan de huisarts en ga in overleg met de huisarts, cq. uw specialist. Ik behandel mensen uit alle leeftijdsgroepen met acute en chronische klachten, in het bijzonder kinderen en geef begeleiding aan de ouders, b.v. bij vragen over ontwikkelings-problematieken.

Verder ligt een accent van mijn werk in de behandeling van kankerpatiënten.

De door mij gestelde rekeningen en de voor-geschreven medicijnen worden meestal door de ziekenfondsen vergoed, dan wel als consult binnen de alternatieve zorg vanuit een aanvullende polis.

Geregistreerd ben ik bij de NVAA (NL) en de DGAÄ (D) als gecertificeerd, praktiserend antroposofisch arts.

Verder is van toepassing de Klachtenregeling van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (FAG).


Waar vindt U de praktijk?


De praktijk is gevestigd aan de

Sint Pieterskade 4
6211JV Maastricht

Tel. 043 – 367 27 77

Fax 043 – 326 31 53

e-mail antroarts@balliel.com ---www.antroarts.info

Openbaar vervoer:

 

Praktijktijden

Telefonisch spreekuur Ma., dins., vrij 9:00 - 9:45

Consult op afspraak Ma , dins 9:30 - 16 woe 9 - 12 vrij 9:30 - 14

Op donderdag is de praktijk gesloten

Buiten deze tijden kunt U gebruik maken van het antwoordapparaat, ik bel U binnen het korst mogelijk termijn terug.

Voor dringende gevallen verwijs ik u naar de huisartsenpost van het azM, tel 387 77 77,

voor spoedgevallen in noodsituaties naar de ambulancedienst onder tel. 112.

Tarieven

op aanvraag

Organisatie afspraken

Kunt U op een afspraak niet komen, bel dan 24 uur van tevoren af.

Niet op tijd afgebelde afspraken worden in rekening gebracht.

Eens in de maand wordt een rekening toegestuurd.

Als u niet meteen betaalt, is de voorwaarde om het origineel meteen door te sturen naar uw verzekering en binnen 2 weken het bedrag op mijn rekening over te maken.

Als u na 6 weken niet betaald heeft wordt een aanmaning gestuurd; als daarna niet binnen 7 dagen betaald wordt volgt incasso via een geautoriseerd incassobureau.

Voor vragen over een rekening kunt U altijd bij mij terecht, maar maak dan a.u.b. gebruik van het antwoordapparaat, zodat ik u op een geschikt moment kan terugbellen.

Dr. med. AnneMarie Balliël