Deze website is nog in opbouw; onderstaande gegevens dienen echter alleen als een eerste informatie
en kunnen tevens ook niet worden beschouwd als een medisch advies
.

Praktijk voor ANTROPOSOFISCHE GENEESKUNDE

Dr. med. Annemarie Balliël arts ; lid NVAA en GAED
Hier vindt u verdere informatie over mijn werkwijze. Voor evt. [acute] afwezigheid, verwijzen wij naar de vermeldingen op het antwoordapparaat.

Wat betekent:

ANTROPOSOFISCHE GENEESKUNDE ?

De antroposofische geneeskunde werkt diagnostisch en therapeutisch aanvullend op de natuurwetenschappelijke geneeskunde.
Vanuit geesteswetenschappelijke aspecten verruimt de antroposofische geneeskunde de kijk van de arts
op een ziekte- of klachtenbeeld van een mens.

Een ziekteverschijnsel of symptoom wordt niet beschouwd als het geïsoleerd te bestrijden onderwerp,
maar als signaal van o.a. een onevenwichtige verhouding van zielenkrachten en lichamelijke krachten.

Symptomen & ziekte worden zo een vraag in de persoonlijke ontwikkelingsweg van een mens.
Zo is b.v. een botfractuur in eerste instantie een fysiek symptoom, dat goed heelkundig behandeld dient te worden
om de mens op deze plek weer heel te laten worden.
Een allergie b.v. wijst niet alleen op een fysieke onverdraagzaamheid van lichaamsvreemde stoffen, maar nl. ook erop,
dat een mens op fysiek en ook op ziele-gebied zijn begrenzing niet voldoende kan borgen,
waardoor bij de behandeling met meer dan alleen de fysieke klachten rekening moet worden gehouden.

Deze werkwijze vereist, dat een antroposofisch arts zowel natuurwetenschappelijk als ook geesteswetenschappelijk is opgeleid en in de praktijk geschoold.

Hoe werkt een antroposofisch arts?
De basisdiagnostiek bestaat uit een anamnesegesprek m.b.t. de klachten, het constitutionele beeld en de biografische weg onder medisch oogpunt.
Verder vindt er een lichamelijk onderzoek plaats. Deze basisdiagnostiek duurt ca. 1uur.

De therapie omvat o.a. het voorschrijven van antroposofische medicijnen.
Deze middelen zijn afkomstig uit het plantenrijk, het dierenrijk en de mineralenwereld en zijn gehomeopatiseerd en gedynamiseerd.
Dit betekent, dat de substanties zo bereid zijn, dat zij het lichaam ondersteunen in de zelfregulatie van een uit de hand gelopen proces, de ziekte.
Verder kan een antroposofisch arts andere therapievormen erbij betrekken, d.m.v. verwijzing naar speciefiek opgeleide therapeuten, zoals

* ritmische massage of antroposofische fysiotherapie

* euritmietherapie / Heileuritmie of bewegingstherapie op antroposofische basis

* kunstzinnige therapie

* psychotherapie

Welke therapie de arts aan iemand voorstelt, is afhankelijk van de vraag, die deze mens d.m.v. zijn ziekteproces stelt
en wordt uiteraard o.b.v. een therapeutisch gesprek gezamenlijk met de patiënt vastgesteld.

Wat is mijn geneeskundig achtergrond?
Mijn studie geneeskunde en de promotie heb ik in Aken, Duitsland gedaan en in 1982 afgesloten.
Aansluitend heb ik het vakspecialisme anesthesie / intensief care / SEH met vak-arts-diploma's afgerond.
In 1990 ben ik met dit werk gestopt.

Ik startte met de opleidingen in homeopathische geneeskunde, antroposofische pedagogiek en antroposofische geneeskunde.
Hiervoor heb ik o.a. met succes een studie afgerond aan het "Anthroposophische Ärzteseminar" aan de Filderklinik te Stuttgart-Filderstadt in Duitsland.

Sinds 1997 ben ik gevestigd in eigen praktijk, eerst in combinatie met een Arzt-Praxis te D-Aken, later alleen in Maastricht.
Verder werk ik als schoolarts voor de Vrije School Heerlen & de Vrije School Sittard, alsmede voor de Freie Waldorf-Schule te Aken, Duitsland.

Wat is een consultatief werkend arts ?
Aan welke patiënten kan ik zorg bieden ?

Als consultatief arts werk ik aanvullend op de reguliere ZVW-zorg, die b.v. door de huisarts word geleverd.
Met toestemming van de patiënt verstrek ik informatie aan de huisarts en ga in overleg met de huisarts, cq. uw specialist.
Ik behandel mensen uit alle leeftijdsgroepen met acute en chronische klachten, in het bijzonder kinderen en geef begeleiding aan de ouders,
b.v. bij vragen over ontwikkelings-problematieken en inentingen.

Geregistreerd ben ik bij de NVAA (NL) en de GAED GAÄD (D) als gecertificeerd, praktiserend antroposofisch arts.
BIG en AGB-code op aanvraag, c.q. te vinden op de facturen.

Waar vindt U de praktijk?

 

Praktijk-Structuur:
De praktijk is gevestigd aan de Sint Pieterskade 4 -- 6211JV Maastricht
BIG 590 405 292 01 - AGB 84022387 - KvK 14114118

Openbaar vervoer: zie OV9292

Communicatie:
Telefoon +31 [0]43 – 367 27 77 ----- Fax +31 [0] 43 – 326 31 53
Mail, algemeen: info@antroarts.info
Afspraak aanvragen: afspraak@antroarts.info
Recept aanvragen: recept@antroarts.info
School-arts Sittard, Heerlen: schoolarts@antroarts.info

Website: www.antroarts.info

Praktijk-Tijden:
Consult op afspraak Maandag , dinsdag en vrijdag.

Op woensdag & donderdag ben ik niet in de praktijk aanwezig.
Buiten deze tijden kunt U gebruik maken van het antwoordapparaat, ik bel U binnen het kortst mogelijke termijn terug.
Voor dringende gevallen verwijs ik u naar de huisartsenpost van het MUMC [AZM], tel 043 387 77 77.
In noodsituaties belt u met de ambulancedienst onder 112.

Tarieven: op aanvraag

Praktijk-Afspraken / Recept:
Mail voor afspraak-verzoek: afspraak@antroarts.info
Mail voor Recept-verzoek: recept@antroarts.info

Kunt U op een afspraak niet komen, s.v.p. dan 24 uur van tevoren afbellen of mailen.

Facturatie:
De door mij gestelde facturen en de voorgeschreven medicijnen worden meestal door de ziektekostenverzekeraar vergoed,
danwel als consult binnen de alternatieve zorg vanuit een aanvullende polis.
Niet op tijd afgezegde afspraken worden in rekening gebracht.
Als u de factuur niet meteen betaalt, geldt de voorwaarde, dat deze meteen bij uw verzekering gedeclareerd wordt
en binnen 2 weken het bedrag op de aangegeven rekening is bijgeschreven.
Voor vragen over een factuur kunt U altijd bij mij terecht, maar maak dan a.u.b. gebruik van het antwoordapparaat of de mail,
zodat ik u op een geschikt moment kan terugbellen.


Schularzt Freie Waldorfschule D-Aachen

Mail: schularzt@antroarts.info -- Termine auf Anfrage

Ontevreden ?
Natuurlijk kan het voorkomen, dat u als patiënt niet tevreden bent of -ondanks alle goede bedoelingen-
een klacht hebt over de behandeling of andere dingen.
Welke dan de standaard procedure is, leest u hier. [Download / Nieuwe browser-venster]

Disclaimer / Privacy:
Hoe dit in mijn praktijk geregeld is, leest u hier.
[Download / Nieuwe browser-venster]

[This website does not use cookies - (C)(R) 2002 - 2025 antroarts.info - Maastricht - Contact Webmaster:boekhouding@movenda.org ]